Even voorstellen

Mijn naam is Ellen Jumelet (1976). In 1999 startte ik in het onderwijs als leerkracht. Daarna werkte ik als remedial teacher, intern begeleider en taal-leesspecialist. In 2013 startte ik met een RT-praktijk, Leespraktijk Leusden. Ik begeleidde voornamelijk leerlingen met hulpvragen op het gebied van taal en lezen. Dit heb ik zo’n tien jaar met veel plezier gedaan. Mijn liefde en passie voor taal en lezen geef ik graag door aan andere docenten, studenten, pedagogisch medewerkers. Daarom ben ik nu werkzaam als taal- en leesadviseur, trainer en docent. Ik geef trainingen, cursussen, workshops of colleges aan docenten en studenten. Ik ben getrouwd en moeder van twee zoons.

Wist je dat:

  • De vakken taal, lezen, spelling en schrijven mij veel plezier geven?
  • Ik als kind al dagboeken, verhalen en gedichtjes schreef?
  • Ik vroeger bibliotheekje speelde met mijn buurmeisje?
  • Ik als leerkracht ieder jaar met mijn klas een boek maakte?
  • Ik lid ben van een leesclub?
  • Ik geen bieb of boekhandel voorbij kan lopen zonder er in te lopen?
  • Bij mij thuis in iedere kamer boeken en tijdschriften liggen? Zelfs op de wc?
  • Er voor mijn huis een mini-bieb voor kinderen staat?
  • Zingen mij blij maakt?

In 2014-2017 volgde ik de opleiding Master Educational Needs aan Hogeschool Windesheim met als specialisatie taal en lezen. Ik ben geregistreerd lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT), werk volgens hun richtlijnen en voldoe aan hun kwaliteitseisen (www.lbrt.nl).

Ik vergroot, verbreed en verdiep mijn vakkennis door deel te nemen aan studiedagen en intervisie. Daarnaast houd ik mijn vakliteratuur bij, consulteer ik collega’s, schuif aan in overleggen en laat me inspireren door collega’s binnen mijn vakgebied en opdrachtgevers waar ik voor werk. Mijn CV is op te vragen.

Artikelen
Er zijn twee artikelen Vakblad artikel Ellen Jumelet  en  Artikel Leespraktijk Leusden die over mij verschenen zijn in het vakblad van Remedial Teaching en de Leusderkrant.

Relevante opleidingen

Trainersopleiding ICM
Master Educational Needs, Taal- en leesspecialist
‘Handelingsgericht werken’ voor Interne Begeleiders
Intern Begeleider kleuterbouw
Middenmanagement
Leraar Speciaal Onderwijs, Remedial teaching
Lerarenopleiding basisonderwijs

Relevante cursussen

Behandelaar ERWD
Teken je Gesprek
Handelingsgericht Werken
Mindset Tweedaagse
Beter bij de les – Aanpak executieve functies
Taal in Blokjes – dyslexie- en spellingmethodiek