Even voorstellen

Mijn naam is Ellen Jumelet (1976). In 1999 startte ik in het onderwijs als leerkracht. Daarna werkte ik als remedial teacher, intern begeleider en taal-leesspecialist. In 2013 ben ik met mijn RT-praktijk, Leespraktijk Leusden, begonnen. Ik haal veel voldoening uit lesgeven aan individuele leerlingen. Hen motiveren tot leren en werken aan hun zelfvertrouwen geeft me energie. Ik neem de tijd en geef hen persoonlijke aandacht. Naast mijn werkzaamheden als remedial teacher ben ik werkzaam als trainer en docent op het gebied van taal en lezen. Ik geef cursussen, workshops of colleges aan docenten en studenten. Ik ben getrouwd en moeder van twee zoons.

Wist je dat:

  • De vakken taal, lezen, spelling en schrijven mij veel plezier geven?
  • Ik als kind al dagboeken, verhalen en gedichtjes schreef?
  • Ik vroeger bibliotheekje speelde met mijn buurmeisje?
  • Ik als leerkracht ieder jaar met mijn klas een boek maakte?
  • Ik lid ben van een leesclub?
  • Ik geen bieb of boekhandel voorbij kan lopen zonder er in te lopen?
  • Bij mij thuis in iedere kamer boeken en tijdschriften liggen? Zelfs op de wc?
  • Er voor mijn huis een mini-bieb voor kinderen staat?
  • Zingen mij blij maakt?

In 2014-2017 volgde ik de opleiding Master Educational Needs aan Hogeschool Windesheim met als specialisatie taal en lezen. Ik ben geregistreerd lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT), werk volgens hun richtlijnen en voldoe aan hun kwaliteitseisen (www.lbrt.nl).

Ik vergroot, verbreed en verdiep mijn vakkennis door deel te nemen aan diverse forums. Daarnaast houd ik mijn vakliteratuur bij, volg ik bijeenkomsten van SWV de Eem, consulteer ik collega’s, schuif aan in overleggen en laat me inspireren door docenten binnen mijn vakgebied. Ook zoek ik geregeld de samenwerking met collega’s. Mijn CV is op te vragen.

Artikelen
Er zijn twee artikelen Vakblad artikel Ellen Jumelet  en  Artikel Leespraktijk Leusden die over mij verschenen zijn in het vakblad van Remedial Teaching en de Leusderkrant.

Relevante opleidingen

Trainersopleiding ICM
Master Educational Needs, Taal- en leesspecialist
‘Handelingsgericht werken’ voor Interne Begeleiders
Intern Begeleider kleuterbouw
Middenmanagement
Leraar Speciaal Onderwijs, Remedial teaching
Lerarenopleiding basisonderwijs

Relevante cursussen

Behandelaar ERWD
Teken je Gesprek
Handelingsgericht Werken
Mindset Tweedaagse
Beter bij de les – Aanpak executieve functies
Taal in Blokjes – dyslexie- en spellingmethodiek