Remedial Teaching

voor alles op lees- en leergebied!

Zoekt u hulp voor een kind op het gebied van lezen, spelling, rekenen, technisch lezen, begrijpend of studerend lezen? Is het kind niet meer gemotiveerd of is het het zelfvertrouwen of plezier in het leren of lezen kwijt?

Leespraktijk Leusden is een praktijk voor remedial teaching die zich richt op leerlingen van de basisschool en de onderbouw van de middelbare school.

Leespraktijk Leusden werkt altijd aan motivatie, zelfvertrouwen en plezier in lezen en leren.

Leespraktijk Leusden werkt leerlinggericht, persoonlijk, resultaatgericht, is kleinschalig en werkt altijd samen met ouders en/ of school.

Leespraktijk Leusden heeft zich gespecialiseerd in taal- en leesproblemen en verzorgt remedial teaching op de volgende gebieden:

Spelling

 

Technisch lezen

 

Begrijpend lezen

 

Studerend lezen

 

Leesmotivatie

 

Rekenen

Diensten Leespraktijk Leusden

Pin It on Pinterest

Share This