Privacyverklaring Leespraktijk Leusden

januari 2024

Leespraktijk Leusden komt in aanraking met persoonsgegevens van mensen met en voor wie wij werken. Wij respecteren deze privacy en gaan, ook in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uiterst zorgvuldig om met deze gegevens. In deze privacy statement vind je meer informatie over hoe Leespraktijk Leusden dit doet. Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke is Ellen Jumelet, eigenaar van Leespraktijk Leusden, gevestigd in Leusden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63305100.

Persoonsgegevens verzamelen via website
Op de website kan gebruik gemaakt worden van een contactformulier. Hier worden onder meer de volgende persoonsgegevens verwerkt: naam en e-mailadres. De gegevens die via een formulier worden gedeeld, komen rechtstreeks binnen in de mailomgeving en worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor het formulier is ingevuld. Leespraktijk Leusden gebruikt alleen functionele cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Functionele cookies zijn nodig om de website naar behoren te laten werken. Een cookie is een klein tekst bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser wordt opgeslagen. Alle informatie die eerder door uw computer is opgeslagen kunt u zelf verwijderen. 

Persoonsgegevens verzamelen
Bij een intakegesprek verzamelt Leespraktijk Leusden schriftelijk gegevens. Mocht het na een intake niet tot een traject komen, dan verdwijnen deze verzamelde gegevens uit het systeem van Leespraktijk Leusden. Als er ingestemd wordt met een traject, worden de volgende gegevens verwerkt en bewaard:

  • Naam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Gegevens van de school, waaronder naam, adres en telefoonnummer
  • Uitvoeringsopdracht en hulpvraag
  • Het opstellen van adviezen, observatiegegevens 

Deze gegevens worden verwerkt omdat ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. Zonder deze gegevens kan Leespraktijk Leusden geen training geven of adviseren. Leespraktijk Leusden heeft een afweging gemaakt tussen het privacybelang en dit gerechtvaardigde belang.

 

Bewaartermijnen

  • De gegevens blijven bewaard gedurende het begeleidingstraject, zowel schriftelijk als digitaal. Na een traject met scholen zullen de gegevens zowel schriftelijk als digitaal nog 5 jaar bewaard blijven. Leespraktijk Leusden houdt zich aan de wettelijke en fiscale verplichtingen, zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen.
  • Na afloop van het begeleidingstraject worden de gegevens van de school en contactpersoon binnen 30 dagen verwijderd.

Informatie aan derden
Informatie aan derden vindt alleen plaats indien toestemming is gegeven door betrokkenen. 

Beveiliging
Bij wet wordt verlangd dat gegevens beschermd worden. Leespraktijk Leusden is gebruiker van de provider Hostnet. Met Hostnet is een verwerkersovereenkomst getekend met het oog op de AVG. Overeenkomsten en evt. aantekeningen die met toestemming van scholen zijn opgeschreven, worden bewaard op de harde schijf van de computer van Leespraktijk Leusden. Leespraktijk Leusden is een eenmanszaak. Dat houdt in dat alleen de eigenaar, Ellen Jumelet, toegang heeft tot computer en telefoon. Deze zijn beveiligd met een code. De computer is beveiligd met encryptie. De website maakt gebruik van een SSL-certificaat. Dit is te herkennen aan het slotje voor de URL. De schriftelijke informatie wordt bewaard door Leespraktijk Leusden in een kast met een slot. Alleen Leespraktijk Leusden heeft de sleutel van deze kast. Men mag er gerust op zijn dat Leespraktijk Leusden niets van de persoonlijke gegevens deelt met anderen zonder toestemming, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt van de fiscus of er een gerechtelijk bevel voor is.

Wijzigingen privacyverklaring
Indien nodig wordt deze privacyverklaring aangepast. De datum bovenaan het document geeft aan wanneer het aangepast is.

Rechten
Het recht om gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heeft men te allen tijden. Leespraktijk Leusden mag hierover worden aangesproken. Neem persoonlijk of via de mail contact op: info@leespraktijkleusden.nl. Mocht u het niet eens met de handelingen zoals hierboven beschreven, dan kunt u te allen tijden een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen.