Hoe verloopt een traject bij Leespraktijk Leusden

Kennismaking en intake
Een kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend en duurt ongeveer 45 minuten. Je krijgt voordat het gesprek plaatsvindt een intake-formulier toegestuurd met een aantal vragen ter voorbereiding op het gesprek. Tijdens de kennismaking in de praktijkruimte aan de Lisidunalaan 2 te Leusden (of via Zoom of Teams) proberen we met elkaar en met het kind te onderzoeken wat de hulpvraag precies is en wat je kind nodig heeft. Ik vraag ook altijd of de school erbij betrokken is, of deze betrokken mag worden en welke informatie vanuit school bekend is. Ik vertel over mezelf en mijn werkwijze. Het kind mag ook vertellen over zichzelf. We kijken samen of het klikt en of ik jullie kan helpen.

Diagnostisch onderzoek en overleg met school
Na toestemming voor een traject komt er een volgende afspraak. Soms kan ik direct aan de slag. Soms is er nog een extra onderzoek nodig. Zo kan een spellingonderzoek of een leesonderzoek gedaan worden om vast te stellen waar de problemen liggen, wat het kind juist al wél kan en welke aanpak nu precies bij dít kind past. Een gesprek met school kan ook extra informatie geven. Na toestemming neem ik contact met de school op. Zo wordt een zo nauwkeurig mogelijk beeld geschetst van de actuele situatie en kunnen we de aanpak goed afstemmen op je kind.

Verslag en plan
Na de onderzoeken en gesprekken maak ik een verslag en een plan van aanpak voor de behandeling. Het kind wordt altijd betrokken bij het opstellen daarvan. Zo wordt hij of zij meer betrokken bij de leerdoelen en het eigen leerproces. Dit vergroot de kans op succes! Het plan wordt vooraf besproken.

Hoe vaak?
Meestal zie ik kinderen zo’n 12 weken lang, 1 à 2 keer per week. Dit is per situatie verschillend. Kinderen uit groep 1 tot en met 4 begeleid ik per les 30 minuten. Kinderen uit groep 5 en hoger begeleid ik meestal 45 minuten per les. Echter, iedere situatie is anders. Lessen kunnen ook online via Zoom of Teams gegeven worden.

teHuiswerk
Daarnaast krijgt je kind ook werk mee om thuis te oefenen. Het is helpend en ondersteunend als de ouder/ verzorger hierbij betrokken is. Leespraktijk Leusden gaat tot het uiterste om leerlingen enthousiast te krijgen voor technisch en begrijpend lezen en spelling. Naast een aantal bestaande evidence based methodieken, worden de lessen ingericht passend bij een thema of interesse van de leerling voor extra motivatie.  Leespraktijk Leusden schrijft zelf leesteksten, zoekt passende boeken of leesmateriaal. Leerlingen mogen ook zelf materiaal meenemen. De thuisopdrachten zijn leerzaam en gericht op de te behalen doelen. Leerlingen hebben hier zelf ook een keuze in. Er kan gebruik gemaakt worden van apps, websites of computerprogramma’s.

Evaluatie
Aan het eind van de behandeling volgt een evaluatieverslag en een gesprek met de ouders en indien gewenst ook de school. Hierna bepalen we samen of de hulp stopgezet wordt of nog een vervolg krijgt.