Tarieven Remedial Teaching 2023

Uurtarief individuele leerlingen
65,00 euro (vrijgesteld van BTW)

Leerlingbegeleiding individueel
30 minuten – 32,50
45 minuten – 48,75
60 minuten – 65,00
Iedere les omvat 30 minuten voor- en nabereiding. Dit is inbegrepen in de prijs.

Gesprekken en verslaglegging (volgens uurtarief)
Intakegesprek – kosteloos en vrijblijvend 
Opmaken 1e begeleidingsplan – 1 uur
Evaluatieverslag na behandeling – 1/2 uur 
Contacturen met school  
Evaluatiegesprek – 1/2 uur 
Opmaken vervolgplan – 1/2 uur 

Pedagogisch Didactisch onderzoek is mogelijk op de volgende gebieden:
Technisch lezen
Spelling
Begrijpend lezen
Leesmotivatie 

Een traject van een onderzoek is als volgt opgebouwd:
-Intake ouders-leerling (hierna bepaalt de ouder of het traject gestart wordt)
-Overleg met school: 15-30 minuten
-Onderzoek: 1-2 uur (afhankelijk van vakgebied, grootte onderzoek, leeftijd en tempo leerling)
-Analyse onderzoek en verslaglegging: 2 uur (afhankelijk van vakgebied en grootte onderzoek)
-Adviesgesprek naar aanleiding van het onderzoek: 30 minuten

De kosten van een onderzoek zijn op basis van uurtarief. Onderzoek op meerdere vakgebieden is mogelijk. U krijgt een kostenoverzicht van te voren.  

Facturering
Aan het einde van de maand wordt de factuur per mail verzonden aan opdrachtgever.