Tarieven Remedial Teaching

Uurtarief individuele leerlingen
60,00 euro (onderwijsbegeleiding is vrijgesteld van BTW)

Gesprekken en verslaglegging
Intakegesprek is kosteloos en vrijblijvend

Volgens uurtarief:
Opmaken 1e begeleidingsplan (1 uur)
Opmaken vervolgplan (1/2 uur)
Evaluatiegesprek 30 minuten
Contacturen met school
Evaluatieverslag na behandeling (1/2 uur)
Analyse van een diagnostisch onderzoek (1 uur)
Verslaglegging n.a.v. een onderzoek (1 uur)

Leerlingbegeleiding individueel
Iedere les omvat 30 minuten voorbereiding en nabereiding. Dit is inbegrepen in de prijs.

30 minuten 30,00 euro
45 minuten 45,00 euro
60 minuten 60,00 euro

Uitgebreid Pedagogisch Didactisch onderzoek is mogelijk op het gebied van:
Technisch lezen
Spelling
Begrijpend lezen
Rekenen

Een traject van een onderzoek is als volgt opgebouwd:
-Intake ouders-leerling (hierna bepaalt de ouder of het traject gestart wordt)
-Overleg met school: 30 minuten
-Onderzoek: 1-2 uur (afhankelijk van vakgebied, grootte onderzoek, leeftijd en tempo leerling)
-Analyse van de onderzoeken, verslaglegging: 2 uur (afhankelijk van vakgebied en grootte onderzoek)
-Advies naar aanleiding van het onderzoek: 30 minuten
-Opstellen begeleidingsplan: 1 uur

De kosten van een onderzoekstraject zijn op basis van uurtarief.

Facturering
Aan het einde van de maand wordt de factuur per mail verzonden aan opdrachtgever.